Tlaki Kavka, gradbeno podjetje za izdelavo strojnih tlakov in estrihov

Podjetje Tlaki Kavka

Podjetje Tlaki Kavka, tlaki in izravnave, d.o.o. je posebej usposobljeno za izdelavo vseh vrst tlakov-estrihov, industrijskih tlakov in zaključnih-finalnih tlakov ter sanacij betonskih površin, ki so izdelani na bazi mineralnih agregatov in veziv.

Podjetje Tlaki Kavka, ki je registrirano za celo paleto gradbenih dejavnosti, vključno z zidavo objektov za trg, se je razvilo iz Stavbarstva Kavka Miha s.p., ki ga je leta 1981 ustanovil Miha Kavka. Sedež podjetja je v Domžalah, kjer imamo lastne poslovne prostore in skladišče za spravilo potrebnih gradbenih materialov ter mehanizacije za izvajanje tlakov in estrihov ter našega ostalega programa.

V našem podjetju se primarno ukvarjamo z izdelavo cementnih estrihov in visokokvalitetnih industrijskih tlakov in z sanacijo ter obnovo betonskih površin. Tlake in estrihe, kakor tudi ostale naše dejavnosti izvajamo z inovativnimi tehnologijami, ki omogočajo hitrejšo in kvalitetnejšo gradnjo.

Tako smo vam na voljo za izdelavo klasičnih cementnih estrihov, hitrosušečih estrihov, ali samorazlivnih cementnih estrihov, imenovan TLAKOLIT, ki smo ga razvili v sodelovanju z italijanskim proizvajalcem posebnih dodatkov za gradbeništvo. Vzporedno z TLAKOLIT-om smo razvili tudi STIROLIT, to je sistem lahke samorazlivne toplotne in zvočne izolacije na bazi penobetona, posebnih dodatkov in stiropora. Uporaba obeh tehnologij skupaj pomeni pomemben organizacijski in kvalitetni napredek pri gradnji objektov.

Poleg klasičnih estrihov pa smo razvili v sodelovanju z belgijskim proizvajalcem posebnih gradbenih materialov COMPAKTUNA, sistem izvedbe tankoslojnih, visokokakovostnih preplastitev betona imenovan KOMPAKTORIT, ki se uporablja predvsem kot finalni tlak v industrijskih objektih, garažah, trgovskih objektih, torej tam, kjer se preko grobo izvedene betonske plošče išče kakovosten in cenovno ugoden finalni tlak. To so industrijski tlaki, na cementni osnovi s posebnimi dodatki, ki zagotavljajo posebno kvaliteto. Še višje zahteve izpolni KOMPAKTORIT-PRO, ki je poleg še višjih tehničnih karakteristik še vodonepropusten. S tem z eno potezo zadostimo zahtevi po kvalitetnem finalnem tlaku in po hidroizolaciji.

Letno izdelamo cca. 100.000 m2 različnih cementnih estrihov na poslovno stanovanjskih objektih, šolah, bolnišnicah ter športnih, kulturnih in drugih objektih; 20.000 m2 industrijskih tlakov ter 15.000m2 preplastitev iz programa Compaktuna.

Kvaliteti naših proizvodov ter nadzoru vhodnih surovin in samonadzoru proizvodnje namenjamo veliko pozornosti, saj le tako lahko zagotavljamo stalno kvaliteto naših tlakov in estrihov ter ostalih naših produktov, za katere imamo pridobljen tudi CE znak ali temu enakovreden dokument.

Za kvalitetno izvajanje del je podjetje pridobilo tudi Znak kakovosti v graditeljstvu, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.