Industrijski tlaki

Industrijski tlaki

Industrijski tlaki se uporabljajo v industriji, skladiščnih, kmetijskih in podobnih objektih in se nanašajo na svežo betonsko površino.

Industrijski tlaki kot KVARC, KORUND, METALTOP in podobni se uporablajo tam, kjer hočemo svežo betonsko površino obdelati tako, da bo že končni finalni tlak, ki zadošča zahtevam v industrijskih, skladiščnih in podobnih objektih.

Industrijski tlaki so v obliki posipa in se na svežo poravnano betonsko ploščo posipajo ročno ali strojno v predpisani količini. Po določenem času se površina obdela z strojnimi gladilci do predvidene gladkosti. Po končanem glajenju se površina pred prehitrim izsuševanjem zaščiti z PE folijo ali posebnimi zaščitnimi pršili. Končani betonski površini se s posebnimi sredstvi lahko še dodatno izboljša odpornost na obrabo, na sol, zmrzovanje, kemične vplive avtomobilskih tekočin in drugo. Na večjih površinah je potrebno predvideti dilatacijske rege, ki so zakitane. V kolikor pa je v osnovno ploščo vgrajen neskrčljivi beton, dilatacijske rege niso potrebne.