Stirolit

Stirolit

Stirolit lahki liti izolacijski estrih je namenjen izolacijski izravnavi pod plavajočimi estrihi ali finalnimi tlaki.

Stirolit - lahki liti izolativni estrih je izdelan na bazi specialnih veziv, recikliranega polistirol granulata in posebnih dodatkov.

Stirolit - lahki liti izolativni estrih se uporablja za izvedbo izolacije pod plavajočimi estrihi, za zapolnitev prostora na neravnih podlagah, kot naklanski izolacijski sloj na ravnih strehah, itd.

Stirolit - lahki liti izolativni estrih oblije vse instalacije, ki so speljane po plošči, kar bistveno poveča toplotno in zvočno izolativnost. Še posebej primeren je za neravne podlage, saj zamudno rezanje in prilagajanje izolacij v ploščah ni potrebno. Vgrajuje se iz posebnega mešalnika preko črpalke po cevi direktno na mesto izvajanja. Skladiščenje materiala na gradbišču in s tem kopičenja in raznašanja odpadkov izolacije odpade.

Glede na tehnične karakteristike izdelujemo:

Stirolit lahki liti izolativni estrih tip 100 je dober toplotni in zvočni. Nanaša se od debeline 5 cm naprej.

Stirolit lahki liti izolativni estrih tip 250 se uporablja kot izolacijski izravnalni sloj pod plavajočimi estrihi. Nanaše se od debeline 5 cm naprej.

Lahki liti izolativni estrih tip 300 in 330 se uporablja lahko tudi kot podlaga za direktno polaganje finalnega tlaka kot npr. keramike, parketa, kamna. Nanaša se od debeline 4 cm naprej.

Kapaciteta vgrajevanja je do 80 m3/dan, (do 1200 m2/dan odvisno od debeline sloja).

Stirolit - lahki liti izolativni estrih je pohoden po 1-3 dneh odvisno od temperature okolice.

Stirolit - lahki liti izolativni estrih tudi ni gorljiv.

PROSPEKT